Räkna ut ditt totala elpris

Ange värden


Förbrukning

Här anger du hur många kWh du vill använda i kalkylen, exempelvis din månadsförbukning som står på din elfaktura.

Antal kWh:st


Elnät

Att det kommer el till ditt hem sköter ditt elnätsbolag. Du kan inte välja elnätsbolag.

Elnätsabonnemangkr/mån inkl. moms
Elöverföringöre/kWh inkl. moms


Elhandel

Det du kan välja är vem du köper el av, det är sedan elnätsbolaget som ansvarar för att du får el till ditt hem.

Månadsavgiftkr/mån inkl. moms
El-prisöre/kWh inkl. moms och andra kostnader såsom elcertifikat


Skatt & moms

Utöver mervärdesskatt (moms 25%) betalar du även punktskatten "energiskatt" på varje kWh. För de flesta i Sverige (2022) är den 45 öre per kWh inklusive moms.

Energiskattöre inkl. moms

Uträkning

Elnät: kr
Elhandel: kr
Skatt & moms:NaN kr
Totalt:NaN kr
  
Per kWh: kr